Day: March 2, 2023

Ryan Perera ร่วมงานกับ Infinera ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายภาคเอเชียแปซิฟิก

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Infinera (NASDAQ: INFN) ประกาศในวันนี้ว่า Ryan Perera ได้ร่วมงานกับ Infinera ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายขายภาคเอเชียแปซิฟิก ในภาระหน้าที่นี้ Ryan จะเป็นผู้นำความพยายามของ Infinera ในการขยายขนาดธุรกิจและบรรลุการเติบโตให้เร็วกว่าตลาดตลอดทั่วทั้งภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของชุดระบบออปติคัลและระบบย่อยชั้นนำของ Infinera อย่างเต็มรูปแบบ “Ryan เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มากด้วยประสบการณ์และความสำเร็จ โดยมีประวัติผลงานที่ผ่านการพิสูจน์และยอมรับมาเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องยืนยัน” Nick Walden…