Press Releases

งานประจำปีอันเป็นสัญลักษณ์ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนโดย Seedly ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำของบริษัทในสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย วิทยากรที่โดดเด่น ได้แก่ : Dr. Tan See Leng…