Press Releases

โซลูชันดังกล่าวใช้ประโยชน์จากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลเชิงลึกของผู้ป่วย และกระบวนการที่เป็นระบบเพื่อออกแบบ ดำเนินการ และวัดประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายในการทดลองทางคลินิก เดอร์แรม นอร์ทแคโรไลนา, June 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Fortrea (Nasdaq: FTRE) (หรือ…

Press Releases

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และสิงคโปร์, May 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — รายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านริงกิตเป็นครั้งแรก โมเมนตัมการเติบโตที่โดดเด่น: รายได้เพิ่มขึ้น 16%…